Zajęcia Judo, Zielona Wycieczka i Dzień dla ziemi

Sprzątanie Ziemi